Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich współpracujących z trenerem personalnym.

 

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

1. Trener - Trener personalny Norbert Gotz
2. Podopieczny - osoba korzystająca z usług Trenera personalnego 

1. Podopieczny rozpoczynając współpracę zobowiązany jest przejść badania okresowe i posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej wydane przez lekarza. Jeżeli podopieczny nie wykona w/w badań ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody na własnym zdrowiu.
2. Podopieczny zobowiązany jest nie ukrywać swojego prawdziwego stanu zdrowia. 
3. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia podczas treningu podopieczny zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym trenera. 
4. Każdy wysiłek fizyczny niesie za sobą ryzyko doznania kontuzji. Trener dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować to ryzyko. Trener nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.
5. Podopieczny punktualnie stawia się w wyznaczonym miejscu. W przypadku spóźnienia trening zostaje skrócony o czas spóźnienia, a w przypadku całkowitego nie pojawienia się trening uznaje się za odbyty. 
6. Przed rozpoczęciem współpracy podopieczny zobowiązany jest odpowiedzieć zgodnie z prawdą na wszelkie pytania zadane przez trenera.
7. Podopieczny zobowiązany jest jasno sprecyzować swój cel treningów oraz stosować się do wszystkich rad, zaleceń i planów wydanych przez trenera. 
8. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy: obuwie sportowe, sportowa koszulka, spodnie dresowe, w przypadku niesprzyjającej aury także sportowa bluza. Podczas treningu należy zdjąć wszelaką biżuterię, a w przypadku długich włosów związać je. Na treningu należy mieć ze sobą czystą wodę mineralną.
9. Trening personalny trwa 45-60 min. Czas treningu jest uzależniony od aktualnej sprawności fizycznej podopiecznego.
10. Podopieczny ma prawo odwołać lub przełożyć trening do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym umówiony trening. W przypadku późniejszego odwołania trening uznaje się za odbyty.
11. Opłata za usługę/usługi uiszczana jest z góry. W przypadku braku zapłaty trener ma prawo do odwołania treningu. 
12. Każdy karnet na treningi personalne jest ważny przez 30 dni od daty pierwszego treningu. Treningi niewykorzystane w tym czasie przepadają.
13. Podopieczny zachowuje cenę karnetu miesięcznego na treningi personalne do końca trwania współpracy.
14. Rozpoczęcie współpracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
15. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.norbertgotz.pl